Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas mokykla@vezaiciai.lt
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2021 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Olimpinė diena

img_1918 img_1867 img_1666 img_1781 img_1732 img_1801 img_1662 img_1644 img_1704 img_1846 img_1786 img_1827 img_1664 img_1931 img_1899 img_1730 img_1724 img_1890 img_1669 img_1733 img_1651 img_1960 img_1792 img_1710 img_1654 img_1881 img_1618 img_1783 img_1822 img_1625 img_1858 img_1843 img_1711 img_1907 img_1713 img_1797 img_1745 img_1790 img_1750 img_1728 img_1678 img_1835 img_1754 img_1787 img_1756

Smagios rudens pramogos

img_20200924_090835 img_20200921_080746-1024x768 img_20200924_114512 2 120128361_1225258741167235_3202362177919784130_n-1024x768-1 img_20200924_091310 img_20200921_080654-1024x768 20200924_090140 120073413_769255880560507_7826586210831717574_n-1024x768 img_20200924_090847 1 20200924_085112 20200922_122205 120217283_799925594141323_1432936305914375598_n-1024x768 20200923_080703 received_341817153603109 img_20200924_090809 img_20200924_114718 img_20200924_114526 img_20200924_140609 20200924_111533 120176808_333764888044674_2377863474425676150_n-1024x768

Sustok, akimirka …

img_8321 img_8430 20191218_130213 img_8365 img_8385 img_8414 img_8456 img_8421 img_8584 img_8408 img_8382 img_8326 img_8561 img_8368 img_8399 img_8610 img_8355 img_8566 img_8448 img_8614 img_8429 img_8581 img_8431 img_8489 img_8594 img_8344 img_8575 img_8325 img_8332 img_8589 img_8626 img_8383 img_8441 img_8486 img_8443 img_8491 img_8454 img_8622 20191218_134437 img_8488 img_8603 img_8573 img_8480 img_8353 img_8619 img_8366 img_8481 20191218_140242 img_8341 img_8376 img_8630 img_8585 img_8393 img_8625 img_8475 img_8373 img_8477 img_641 img_8476 img_8490 img_8599 img_8397 img_8591

Pagalbos teikimo tvarka

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 2-5

Pagalbos mokiniui teikimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarka

 

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama šiais mokymosi atvejais:

 • Mokiniai mokslo metų eigoje pildo ir analizuoja individualius mokymosi planus. Mėnesio pabaigoje, analizuojant mokomųjų dalykų vidurkius, mokinys, kartu su tėvais ir klasės vadovu nusprendžia, kokių dalykų pagalbos jam reikėtų. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kas 2 mėnesiai informuoja mokyklos administraciją dėl atvejų, kuriuos reikėtų svarstyti ir aptarti siekiant mokinio pažangos.
 • Mokinių mokymosi signalinio pusmečio rezultatai aptariami numatytų klasės valandėlių metu ir klasės vadovas nusprendžia, kokiu būdu ir kam būtina pagalba. Apie siūlomą pagalbą klasės vadovas informuoja tėvus.
 • Pasibaigus pusmečiams ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus rengiami trišaliai (mokinys, auklėtojas, tėvai) susitikimai, kuriems buvo teikiama, ar reikalinga pagalba.
 • Mokiniai turi galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas. Jei yra ryškios spragos, daug praleistų pamokų, gresia neigiami įvertinimai  – konsultacijas mokinys lankyti privalo
 • Mokiniams, kurie yra nepažangūs ir turi elgesio problemų, pasitarus su tėvais, siūloma vesti savo vertinimo sąsiuvinius.
 • Atvirų durų susirinkimuose konkrečiai pristatomi atskirų mokinių pasiekimai.
 • Netradicinių dienų metu birželio mėnesį rengiamos projektines dienos gabiems mokiniams.
 • Įsteigta gabių mokinių galerija, kurioje įrašomi mokinių geriausi pasiekimai: mokslo srityje, sporte, meninėje veikloje, socialinėje veikloje.
 • Labai gerai besimokančiųjų mokinių tėvams siunčiamos padėkos mokslo metų pabaigoje. Taip pat organizuojama ekskursija mokslo metų pabaigoje.
 • Esant mokymosi sunkumams mokiniai padeda mokiniams: mokinių prezidentūra  organizuoja pokalbius (pokalbiai su mokiniu, jei nedrįsta, tam turėtų būti prezidentūroje atsakingas asmuo) ir pamokų ruošimo pagalbą, mokyklos bibliotekoje  ir muziejuje organizuojamas pamokų ruošimo klubas,  perskaitytų knygų aptarimas.
 • Mokiniui suteikiama pagalba yra fiksuojama : individualiuose ugdymo planuose, taip pat pildant dalykų mokytojams lankytų konsultacijų lenteles, fiksuojant pokalbius, dalyvavimą namų ruošos klube ir bibliotekoje. Numatytos formos yra kabinetuose.

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama  šiais elgesio ir drausmės atvejais:

 • Esant konfliktinei situacijai pamokoje, mokytojas pareiškia žodinę pastabą, nurodydamas pasekmes.
 • Drausmės pažeidimo atvejis fiksuojamas kaupiamojo vertinimo lentelėse.
 • Esant konfliktinei situacijai, skiriama laiko mokiniui nusiraminti.
 • Jeigu situacija tampa sunkiai valdoma, skambučiu kreipiamasi į socialinę pedagogę, psichologę ar mokyklos administracijos atstovą.
 • Mokytojas pildo drausmės pažeidimo lapą, kurį perduoda socialinei pedagogei arba klasės auklėtojui.
 • Rašoma pastaba mokiniui į TAMO dienyną  ar skambinama mokinio tėvams.
 • Surinkus 3  mokinio drausmės pažeidimo lapus, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Siūloma vesti drausmės sąsiuvinį, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.
 • Jei mokinys tyčia vartoja necenzūrinius žodžius, grubiai įžeidžia kitą mokinį ar  mokytoją, tai apie tokį įvykį mokytojas informuoja policijos pareigūnus, rašydamas pareiškimą.

_____________________________________________________

Pritarta  Metodinėje taryboje

2015-05- 20

Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

 

Komentarai negalimi.