Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 liepos mėn.
P A T K P Š S
« Bir    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

4-okų pažymėjimų teikimas

img_0576 guste-6m img_0595 img_0752 kamile-6m img_0563 img_0690 img_0772 img_0618 img_0530 img_0628 oveja-6m img_0730 img_0647 img_0677 img_0607 img_0782 img_0779 img_0767 domas-6m erikas-6m img_0389 img_0669 img_0620 erildas-6m img_0593 img_0525 tomas-6m img_0761 img_0537 img_0748 enrika-6m img_0534 img_0540 img_0624 img_0755 img_0592 domas-7m akvile-6m img_0522 img_0584 img_0775 img_0718 img_0246 img_0614 img_0550 julija-6m img_0747 img_0701 img_0711 img_0599 kotryna-6m img_0745 img_0640

Kaziukas

img_0034 img_9828 img_0019 20200226_123143 img_9767 img_9762 img_0073 img_0052 img_2911 img_9819 img_0081 img_0009 img_0017 img_0069 img_9763 img_0026 img_0076 img_2916 img_9811 img_0087 img_9784 img_9800 img_0013 img_0001 img_0030 img_0010 img_9833 img_0044 img_0099 img_0054 img_9774 img_9787 img_0064 img_9858 20200226_121709 img_9770 img_9724 20200227_140559 received_497957871158932 img_9815 img_0042 img_0016 received_249887066014254 img_0110 img_9856 img_0023 img_2914 img_9759 img_9779 20200227_135522 img_0061 img_0090 img_0093 img_0070 img_0107 img_0092 img_0006 img_9726 img_9826 img_0037 img_0084 img_9849 img_2910

Sustok, akimirka …

img_8561 img_8448 img_8430 img_8489 img_8321 img_8626 img_8486 img_8476 img_8566 img_8491 img_8584 img_8355 img_8622 img_8490 img_8456 img_8431 img_8488 img_8589 img_8414 img_8344 img_8325 20191218_130213 img_8441 img_8326 img_8575 img_8475 img_8353 img_8397 img_8393 img_8599 img_8594 img_8373 img_8619 img_8421 img_8625 img_8585 img_641 img_8368 img_8454 20191218_140242 img_8591 img_8477 img_8341 img_8376 img_8332 img_8383 img_8443 img_8481 img_8614 img_8603 img_8399 img_8581 img_8366 img_8610 img_8365 20191218_134437 img_8630 img_8429 img_8385 img_8382 img_8408 img_8480 img_8573

Pagalbos teikimo tvarka

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 2-5

Pagalbos mokiniui teikimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarka

 

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama šiais mokymosi atvejais:

 • Mokiniai mokslo metų eigoje pildo ir analizuoja individualius mokymosi planus. Mėnesio pabaigoje, analizuojant mokomųjų dalykų vidurkius, mokinys, kartu su tėvais ir klasės vadovu nusprendžia, kokių dalykų pagalbos jam reikėtų. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kas 2 mėnesiai informuoja mokyklos administraciją dėl atvejų, kuriuos reikėtų svarstyti ir aptarti siekiant mokinio pažangos.
 • Mokinių mokymosi signalinio pusmečio rezultatai aptariami numatytų klasės valandėlių metu ir klasės vadovas nusprendžia, kokiu būdu ir kam būtina pagalba. Apie siūlomą pagalbą klasės vadovas informuoja tėvus.
 • Pasibaigus pusmečiams ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus rengiami trišaliai (mokinys, auklėtojas, tėvai) susitikimai, kuriems buvo teikiama, ar reikalinga pagalba.
 • Mokiniai turi galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas. Jei yra ryškios spragos, daug praleistų pamokų, gresia neigiami įvertinimai  – konsultacijas mokinys lankyti privalo
 • Mokiniams, kurie yra nepažangūs ir turi elgesio problemų, pasitarus su tėvais, siūloma vesti savo vertinimo sąsiuvinius.
 • Atvirų durų susirinkimuose konkrečiai pristatomi atskirų mokinių pasiekimai.
 • Netradicinių dienų metu birželio mėnesį rengiamos projektines dienos gabiems mokiniams.
 • Įsteigta gabių mokinių galerija, kurioje įrašomi mokinių geriausi pasiekimai: mokslo srityje, sporte, meninėje veikloje, socialinėje veikloje.
 • Labai gerai besimokančiųjų mokinių tėvams siunčiamos padėkos mokslo metų pabaigoje. Taip pat organizuojama ekskursija mokslo metų pabaigoje.
 • Esant mokymosi sunkumams mokiniai padeda mokiniams: mokinių prezidentūra  organizuoja pokalbius (pokalbiai su mokiniu, jei nedrįsta, tam turėtų būti prezidentūroje atsakingas asmuo) ir pamokų ruošimo pagalbą, mokyklos bibliotekoje  ir muziejuje organizuojamas pamokų ruošimo klubas,  perskaitytų knygų aptarimas.
 • Mokiniui suteikiama pagalba yra fiksuojama : individualiuose ugdymo planuose, taip pat pildant dalykų mokytojams lankytų konsultacijų lenteles, fiksuojant pokalbius, dalyvavimą namų ruošos klube ir bibliotekoje. Numatytos formos yra kabinetuose.

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama  šiais elgesio ir drausmės atvejais:

 • Esant konfliktinei situacijai pamokoje, mokytojas pareiškia žodinę pastabą, nurodydamas pasekmes.
 • Drausmės pažeidimo atvejis fiksuojamas kaupiamojo vertinimo lentelėse.
 • Esant konfliktinei situacijai, skiriama laiko mokiniui nusiraminti.
 • Jeigu situacija tampa sunkiai valdoma, skambučiu kreipiamasi į socialinę pedagogę, psichologę ar mokyklos administracijos atstovą.
 • Mokytojas pildo drausmės pažeidimo lapą, kurį perduoda socialinei pedagogei arba klasės auklėtojui.
 • Rašoma pastaba mokiniui į TAMO dienyną  ar skambinama mokinio tėvams.
 • Surinkus 3  mokinio drausmės pažeidimo lapus, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Siūloma vesti drausmės sąsiuvinį, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.
 • Jei mokinys tyčia vartoja necenzūrinius žodžius, grubiai įžeidžia kitą mokinį ar  mokytoją, tai apie tokį įvykį mokytojas informuoja policijos pareigūnus, rašydamas pareiškimą.

_____________________________________________________

Pritarta  Metodinėje taryboje

2015-05- 20

Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

 

Komentarai negalimi.