Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 kovo mėn.
P A T K P Š S
« Vas    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kovo 11-osios renginiai

img_0137 img_0283 img_0362 img_0223 img_0237 img_0346 img_0415 img_0393 img_0225 20200310_094334 img_0439 img_0212 img_0491 img_0149 img_0488 img_0499 img_0185a img_0403 img_0281 img_0349 img_0257 img_0224 img_0265b img_0248 img_0219 img_0259 img_0503 img_0342 img_0364 img_0385 img_0420a img_0460 img_0180 img_0318a img_0171 img_0374 img_0217 img_0419 img_0454 img_0391 img_0290 img_0387 img_0271 img_0474 img_0331 img_0168 img_0425 img_0176 img_0497 img_0435 img_0143 img_0189 img_0201 img_0235 img_0464 img_0400 img_0432 img_0302 img_0196 img_0367 img_0265c img_0181a img_0161 img_0312 img_0512 img_0265a img_0174a img_0472 img_0407 img_0351 20200310_112647 img_0265d img_0265 img_0502 img_0272 img_0494 img_0468 img_0317

Kaziukas

img_9800 20200226_121709 img_0093 img_0090 img_0034 received_497957871158932 received_249887066014254 20200227_140559 img_2910 img_9763 img_0070 img_0001 img_9858 img_0009 img_9833 img_0037 img_9828 img_9849 img_0092 img_2911 img_0107 img_0019 img_9826 img_0087 img_0064 img_9767 img_9787 img_0061 img_0044 img_9774 img_0081 20200227_135522 img_0099 img_9724 img_9815 img_9759 img_9770 img_0084 img_0016 img_9856 img_0017 img_9779 img_9726 img_0052 img_9784 img_0010 img_0069 img_0073 img_0030 img_0013 20200226_123143 img_0006 img_9762 img_0023 img_9819 img_0026 img_0042 img_0054 img_0076 img_0110 img_9811 img_2914 img_2916

Sustok, akimirka …

img_8421 img_641 img_8408 img_8365 img_8385 img_8625 img_8344 20191218_140242 img_8610 img_8383 img_8488 img_8486 img_8454 img_8599 20191218_134437 img_8399 img_8373 img_8368 img_8585 img_8566 img_8480 img_8443 img_8477 20191218_130213 img_8626 img_8341 img_8397 img_8414 img_8622 img_8489 img_8594 img_8630 img_8325 img_8475 img_8376 img_8584 img_8573 img_8355 img_8332 img_8431 img_8353 img_8441 img_8321 img_8481 img_8456 img_8490 img_8614 img_8619 img_8561 img_8366 img_8589 img_8591 img_8429 img_8430 img_8603 img_8476 img_8326 img_8448 img_8581 img_8491 img_8575 img_8393 img_8382

Nemokamas maitinimas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. V-6

KLAIPĖDOS  R.  VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo 2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1690 įstatymo 12 str., patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-8 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimu T11-5 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo“ pakeitimu.

3. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas toje mokykloje, kurioje mokinys mokosi, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujojoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia informaciją apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokyklai, kurioje mokosi mokinys, bei per 3 dienas išsiunčia raštą  Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) apie mokinio mokyklos pakeitimą.

4. Valstybės biudžeto lėšos yra tikslinės ir skiriamos mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui mokyklose. Lėšos negali būti naudojamos nemokamo maitinimo organizavimo išlaidoms padengti.

 

II  SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO SĄLYGOS

 

5. Nemokamas maitinimas skiriamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

6. Lėšų nemokamam maitinimui skirtiems produktams vienam mokiniui vienai dienai įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) dydį nustato Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

7. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo forma: pusryčiai, pietūs.

8. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas tik mokslo dienomis.

9. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas per vasaros atostogas, jeigu mokykloje organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla ir jeigu šiai stovyklai organizuoti teikiamas finansavimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarką.

III  SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

10. Socialinis pedagogas, kuris skirtas atsakingu už mokinių nemokamo maitinimo organizavimo koordinavimą ir apskaitą mokykloje, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, informuoja klasių vadovus, mokinius, sudaro vardinį mokinių, turinčių teisę į nemokamą maitinimą, sąrašą ir teikia jį mokyklos valgyklai.

11. Mokiniai nemokamai maitinami šia tvarka:

11.1. 1-2 klasių mokiniai maitinami po 2 pamokų;

11.2. 3-10 klasių mokiniai maitinami po 3 pamokų;

11.3. Priešmokyklinių grupių mokiniai ir Girininkų pradinio ugdymo skyriaus mokiniai maitinami 3 kartus per dieną.

12. Klasių vadovai supažindina mokinių tėvus su šiuo Aprašu  pirmojo klasės susirinkimo metu rugsėjo mėnesį.

13. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, išduodami patiekalai pagal dienos meniu. Vyr. virėjas valgančiuosius pažymi nemokamo maitinimo žiniaraštyje, į kasą įmušama atitinkama suma.

14. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, neatvykus į mokyklą, apie tai klasės vadovas (jam nesant socialinis pedagogas) informuoja vyr. virėją, kuris informaciją pažymi nemokamo maitinimo žiniaraštyje.

15. Mokiniui, neatvykus į mokyklą, nemokamas maitinimas nebus grąžinamas.

16. Jei mokinys į renginį ar ekskursiją išvyksta mokyklos direktoriaus įsakymu, tai maistą už skirtą sumą sausu daviniu ar karštais patiekalais pasiima mokinys prieš kelionę, kelionės dieną arba kitą dieną. Apie nemokamai maitinamų mokinių išvykimą klasės vadovas prieš dieną informuoja valgyklos vyr. virėją.

17. Socialinis pedagogas mėnesio pabaigoje atlieka nemokamo maitinimo žiniaraščio apskaitą ir pateikia jį suderinimui mokyklos vyr. buhalteriui bei iki kiekvieno mėnesio 10 d. Socialinės paramos skyriui.

18. Vyr. buhalteris suderina nemokamo maitinimo žiniaraščio duomenis; kitam mėnesiui užprašo lėšas atsižvelgiant į praėjusio mėnesio lėšų  likutį ar trūkumą; metų pabaigoje lėšų likutį grąžina Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

19. Mokyklos direktorius iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia informaciją Socialinės paramos skyriui apie lėšų poreikį; atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų nemokamam maitinimui, panaudojimą pagal paskirtį, mokinių nemokamo maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; teikia reikalingą informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą.

______________________________________

 

 

 

Komentarai negalimi.