Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Lie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

4-okų pažymėjimų teikimas

img_0718 enrika-6m kamile-6m img_0614 oveja-6m guste-6m erildas-6m img_0563 img_0677 kotryna-6m erikas-6m img_0537 img_0599 img_0775 julija-6m img_0584 img_0618 img_0640 img_0620 img_0525 img_0607 img_0748 img_0752 img_0540 img_0711 img_0690 img_0647 img_0550 img_0772 img_0669 domas-6m img_0730 img_0576 img_0389 img_0522 img_0782 img_0779 img_0628 img_0624 img_0592 img_0530 img_0701 img_0755 img_0767 img_0747 img_0246 tomas-6m img_0761 img_0593 img_0745 img_0534 domas-7m img_0595 akvile-6m

Kaziukas

img_0054 img_0030 20200226_123143 img_0037 img_9826 20200227_135522 img_0073 img_9784 img_0034 img_0017 img_0092 img_9815 img_2910 img_0090 img_0001 img_9724 img_0061 img_9759 img_9774 img_2914 img_0044 img_0026 img_0087 img_9770 img_0010 img_9849 img_9828 img_9779 received_249887066014254 img_0093 img_9858 img_9763 img_0064 img_0023 img_9767 img_0052 img_0013 img_2911 img_9726 img_0099 img_9800 img_9762 img_0081 20200226_121709 img_0042 img_9833 img_0070 img_9819 20200227_140559 img_0016 img_0110 img_0009 img_2916 img_9811 img_0019 img_9787 img_0076 img_0069 img_0084 received_497957871158932 img_0006 img_9856 img_0107

Sustok, akimirka …

img_8625 img_8585 img_8491 img_641 img_8566 img_8626 img_8584 img_8475 img_8441 img_8581 img_8368 img_8344 img_8454 img_8332 img_8448 img_8575 img_8489 img_8619 img_8561 img_8365 img_8321 20191218_134437 img_8376 img_8481 img_8430 img_8443 img_8456 img_8397 img_8385 img_8383 20191218_140242 img_8630 img_8490 img_8408 img_8373 img_8480 img_8476 img_8393 img_8353 img_8414 20191218_130213 img_8573 img_8399 img_8486 img_8589 img_8341 img_8614 img_8326 img_8366 img_8421 img_8431 img_8591 img_8382 img_8355 img_8594 img_8488 img_8599 img_8610 img_8477 img_8603 img_8325 img_8429 img_8622

Veiklos planas

 

PRITARTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos tarybos

2019 m. rugpjūčio 30 d.

posėdžio protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1-4)

 

PRITARTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokytojų tarybos

2019 m. rugpjūčio 30 d.

posėdžio protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 2-6)

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2019  m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V- 147

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 M.M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. veiklos planas

(toliau – Planas), nustato metinius mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

  1. Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos

ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-147, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2015-2019 metų strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-10, švietimo būklę, bendruomenės poreikius ir įsivertinimo rezultatus.

  1. Planą rengė mokytojų, mokinių ir tėvų darbo grupė, sudaryta 2018 m. rugpjūčio

27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-146 „Dėl darbo grupės 2019–2020 mokslo metų  veiklos planui parengti sudarymo“.

 

II SKYRIUS

2018–2019 MOKSLO METŲ PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

4. 2018-2019 m. m. veiklos tikslai, uždaviniai, rezultatai:

Eil. 

Nr.

Tikslai Uždaviniai Rezultatai
1. Siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės. 1.1. Tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją, siekiant pagerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas. 37 kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 12 metodinių užsiėmimų dalyvavo 67 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Vadovai dalyvavo 14 kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų. 

Reguliariai organizuota patirties sklaida išplėstiniuose metodiniuose pasitarimuose.

Apskrito stalo diskusija rajono mokytojams „SEU programos „Laikas kartu” integravimas į priešmokyklinio ugdymo programą”.

Praktinis metodinis užsiėmimas regiono mokytojams „Kryptingas judėjimas sveikatai stiprinti”.

Praktinis užsiėmimas mokyklos mokytojams „Įvadas. Debesų technologija dokumentų saugojimui”.

Projektas „Lyderių laikas-3”. Projektas „Geras mokymasis geroje mokykloje”.

Vykdyta ugdymo proceso priežiūra, aptarta bendradarbiavimo veikla, mokytojams pateiktos individualios rekomendacijos.

 

1.2. Tobulinti pamokos organizavimą. Seminaras mokytojams „Pamokos organizavimo tobulinimas. Mokinio, mokytojo, mokyklos veiklos įsivertinimas”. Laima Gudaitė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2018 m. lapkritis. 

Dalintasi patirtimi, vedant atviras pamokas

1.3. Parengti gabių mokinių ugdymo strategiją. Dalyvauta 70 proc. rajono olimpiadų, konkursų, varžybų. Aktyvumas mažesnis 9-10 klasių renginiuose. 

Respublikiniai konkursai (19):

K. Baršausko vardo fizikos konkursas (3 mok., 12, 20,22 vietos);

fizikos čempionatas (2 mok.);

Nacionalinės Moksleivių Akademijos matematikos uždavinių sprendimo konkursas (2 mok.);

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas (7 mok.);

matematikos konkursas

„Pangea” (4 mok.);

Konkursas „Matematikos ekspertas“ (15 pradinių klasių mok.);

Lietuvių dainų šventė „Vardan tos…”

„Skambančių kanklelių kelias per 100-mečio Lietuvą“  Biržai; Užpaliai, Utenos rajonas;

Vakarų krašto dainų šventė „Dainoje – tautos dvasia! Vydūnas“;

Liaudies orkestrų ir ansamblių festivalis „Trimitatis“ Palanga;

„Auskim, auskim Lietuvos šimtmečio juostą“;

„Rašau žodį Lietuva“;

„100 gimtadienio paukščių“;

„Mano trispalvis papuošalas“;

„Nusipiešk sau kojinytes 2018”;

„Vaikų Velykėlės“;

„Mano žalioji palangė“;

„Menu mįslę keturgyslę“ (2 laureatai).

Tarptautiniai projektai (5):

Kartografijos konkursas 1 vieta,

eTwinning programos  „Mano susirašinėjimo draugas” (su Turkija);

 

Matematikos konkursas Kengūra (1 kl. mokinė rajono dešimtuke);

matematikos ir anglų

kalbos konkursas „Kings“ (II, III laipsnio diplomai);

„Olympis”(I-III laipsnio diplomai).

Projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“, metu  parengti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo ir jiems skirtų užduočių moduliai bus taikomi pamokose. Projektas pristatytas rajono mokyklų administracijoms.

Gabių mokinių ugdymo strategija neparengta.

1.4. Vykdyti mokinių individualios pažangos stebėseną. Patobulinta mokinio individualios pažangos stebėjimo forma, fiksuota pažanga, pokyčiai aptarti klasių vadovų metodinėje grupėje.
1.5. Tenkinti mokinių ugdymo (si) poreikius. 2018-2019 m. m. ugdymo planas parengtas, ištyrus mokinių poreikius. 100 procentų realizuotos neformaliojo švietimo valandos. 

Reguliariai analizuojami mokinių akademiniai rezultatai ir pažanga, jie aptariami su mokytojais, mokiniais, tėvais, numatytos pagalbos ir skatinimo priemonės. 42 užsiėmimai vykdyti netradicinėse aplinkose, mokiniai patyrė mokymosi džiaugsmą, įgijo prasmingos patirties, sustiprėjo pozityvus požiūris į mokymąsi.

2. Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas. 

 

2.1. Nuosekliai ir reguliariai įgyvendinti SEU  programas: „Raktai į sėkmę“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“. Tobulinamas socialinio emocinio ugdymo programų įgyvendinimas: 2018 m. I pusmetį buvo vedama 1 pamoka per mėnesį, nuo rugsėjo 1 d. – 1 pamoka per savaitę. 

Pagerėjo emocinė aplinka tarp bendraklasių, mokiniai mokėsi spręsti konfliktus, mažėjo patyčių atvejų.

Suremontuotos 6 dalykų kabinetų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kabinetų ir koridoriaus grindys. Sutvarkyta minėtuose kabinetuose apšvietimo ir jėgos elektros instaliacija. Kapitališkai suremontuotas technologijų kabinetas, du sanitariniai mazgai, mokytojų kambarys. Nupirkta minkštų baldų mokytojų ir psichologo kabinetams. Rekonstruota mokyklos valgyklos ventiliacija.

2.2. Stiprinti mokinių savivaldą. Palaikomos ir skatinamos mokinių iniciatyvos. 

Per mokinių savivaldos veiklą sustiprėjo atsakomybė ir lyderystė.

2.3. Kurti pozityvią edukacinę aplinką mokyklos erdvėse. Pradinių klasių bei priešmokyklinio ugdymo koridoriuose pakabintos kamštinės lentos mokinių darbų eksponavimui, grindys dekoruotos aktyvų poilsį ir mokymąsi skatinančiais lipdukais. Sutvarkyti 1 aukšto foje elektros laidai (pakišti po tinku), perdažytos tambūro ir foje sienos, atnaujinti reprezentaciniai stendai. 

Nupirkta įgarsinimo aparatūra.

Pagaminta lauko šaškių lenta.

3. Plėtoti socialinę partnerystę. 3.1. Dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime. Akcija „Darom-2019“, šv. Liucijos diena, Vaikų knygos diena, „Tauta ir kalba“ gimtosios kalbos dienai paminėti Vėžaičių bibliotekoje, savanoriavimas rengiant Oninių bei Užgavėnių šventes. Rytmetis Vėžaičių lopšelio-darželio ugdytiniams „Vaidinu mažiesiems draugams“,
3.2. Stiprinti prevencinę veiklą. Vykdyta socialinio pedagogo ir klasių vadovų suplanuota veikla.
3.3. Vykdyti projektinę veiklą. Savivaldybės remiamas etnoprojektas „Linksmybės žemaičių troboj“, edukacinė pamoka „Po stiklu“, dalykinės savaitės, susitikimas su poete Zita Gaižauskaite,

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. 2019–2020 m. m. veiklos tikslai ir uždaviniai:

Eil. 

Nr.

Tikslai Uždaviniai
1. Siekti mokymo ir mokymosi kokybės. 

 

1.1 Tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją bendradarbiavimo pagrindu.
1..2. Tobulinti refleksiją pamokoje.
1.3. Parengti gabių mokinių ugdymo strategiją.
1.4. Nuosekliai taikyti mokinių individualios pažangos sistemą.
1.5. Organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą.
2. Užtikrinti patrauklias gyvenimo mokykloje sąlygas. 2.1. Siekti SEU programų „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“  ir „Laikas kartu“ įgyvendinimo kokybės.
2.2. Skatinti ir aktyvinti mokinių savivaldos veiklas.
2.3. Tobulinti edukacines erdves mokyklos aplinkoje.
3. Stiprinti mokyklos bendruomeniškumą. 3.1. Aktyviai dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime.
3.2. Dalyvauti tarpinstitucinėse prevencinėse veiklose.
3.3. Skatinti iniciatyvas mokyklos gyvenime.

 

IV SKYRIUS

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

6. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas. Siekti mokymo ir mokymosi kokybės.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją, bendradarbiavimo pagrindu. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas seminaruose pagal individualų poreikį ir mokyklos galimybes. Skelbiama  paslaugos teikėjo veiklos plane D. Baliutavičienė 

K. Syminas

Patobulintos kompetencijos, patrauklesnis ugdymo procesas
Vadovų dalyvavimas 

dalyvavimas seminaruose pagal individualų poreikį.

Skelbiama  paslaugos teikėjo veiklos plane D. Baliutavičienė, 

K. Syminas

Patobulintos vadybos kompetencijos
Mokytojų dalyvavimas rajono metodiniuose užsiėmimuose. Pagal švietimo centro veiklos planą D. Baliutavičienė 

K. Syminas

Patobulintos kompetencijos, patrauklesnis ugdymo procesas
Vadovų dalyvavimas rajono vadovų pasitarimuose. Pagal Švietimo skyriaus veiklos planą D. Baliutavičienė, 

K. Syminas

Disponavimas aktualia informacija
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 2020 m. planas aptartas metodinėse grupėse ir mokytojų taryboje. 2019-01-31 L. Lapinskienė Patobulintos mokytojų kompetencijos, tikslingas lėšų panaudojimas
Įtraukti tėvus į ugdymo procesą. Pagal atskirą susitarimą Mokytojai, administracija Geresnė mokymosi motyvacija, glaudesnis bendradarbiavimas
1.2. Tobulinti refleksiją pamokoje. Pamokų stebėjimas ir aptarimas. 2018-10-23 D. Baliutavičienė, 

K. Syminas

Patobulintos refleksijos organizavimas pamokoje. Patrauklesnės pamokos.
Atviros pamokos ir jų aptarimas. Pagal mėnesio planą D. Butkutė, 

R. Pozingienė

Pozityvus profesionalumas, patrauklesnės pamokos.
Patirties iš seminarų sklaida išplėstiniuose metodiniuose pasitarimuose. Kiekvieną mėnesį D. Baliutavičienė, 

L. Lapinskienė

Kolegialus mokytojų mokymasis, naujovių taikymas ugdymo procese.
Ugdymo procesą organizuoti neįprastose erdvėse. Per mokslo metus K. Syminas, mokytojai Patraukli pamoka, mokymosi motyvacija, rezultatai
Pagalba jauniems ir nutolusiems nuo profesinės veiklos  mokytojams. Per mokslo metus K. Syminas, 

D. Baliutavičienė,

L. Lapinskienė

 

Pasitikintys mokytojai, valdomos klasės, tinkamai organizuotos pamokos
Ugdymo proceso priežiūra, savišvieta. Per mokslo metus D. Baliutavičienė, 

K. Syminas

Individuali pagalba mokytojams, reiklumo sau stiprinimas.
1.3. Parengti gabių mokinių ugdymo strategiją. Taikyti projekto „Gabių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo plėtra“ modulius pamokose. 

 

Per mokslo metus K. Syminas Tikslingas mokymas, didesnė mokymosi motyvacija
Sudaryta darbo grupė gabių mokinių ugdymo strategijai parengti. 2018-11 K. Syminas Parengta gabių mokinių ugdymo strategija, didesnė mokymosi motyvacija.
1.4. Nuosekliai taikyti mokinių individualios pažangos sistemą. Reguliariai aptarti mokinių pažangą. Klasių vadovai, 

K. Syminas

Mokinių  ir tėvų atsakomybės didėjimas
Parengti pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo formą. R. Pozingienė, 

 

Mokinių ir tėvų  atsakomybės didėjimas
Mokinių pažangos fiksavimo veiksmingumo aptarimas metodinėse grupėse. Du kartus per metus L. Lapinskienė, 

L. Meižienė

Mokinių atsakomybės didėjimas
1.5. Organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą. Organizuojamos mokiniams konsultacijas Pagal tvarkaraštį K. Syminas Patiriama mokymosi sėkmė, stiprėjanti motyvacija
Tikslinga ir efektyvi specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba mokantis. 

 

Pagal specialistų veiklos planus A. Balsevičienė, 

D. Želvienė

Patiriama mokymosi sėkmė, stiprėjanti motyvacija
Psichologo konsultacijos mokiniams. Pagal psichologo veiklos planą ir mokinių poreikį N. Gerdauskytė Kuriamas pozityvus mokinio požiūris
Psichologo susitikimai su tėvais. Pagal psichologo veiklos planą ir tėvų poreikį N. Gerdauskytė Pozityvios tėvystės ugdymas
Tėvų švietimas Visus metus Administracija, klasių vadovai Stiprinamas bendradarbiavimas su tėvais.
2.1. Siekti SEU programų „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“  ir „Laikas kartu“ įgyvendinimo kokybę. Ugdymo plane numatytos kontaktinės valandos programoms įgyvendinti. K. Syminas, 

D. Baliutavičienė

Gerės mokinių savijauta, klasių mikroklimatas.
Temų sklaida mokytojų bendruomenėje. Per mokslo metus 

 

K. Syminas, 

V. Rubavičius

Efektyviai įgyvendinama SEU programa
Patirties sklaida metodinėse grupėse. K. Syminas, 

V. Rubavičius

Gerės mokinių savijauta, klasių mikroklimatas.
2.2. Skatinti ir aktyvinti mokinių savivaldos veiklas. Organizuoti mokinių budėjimą, jį vertinti ir tobulinti. Per mokslo metus 

 

D. Auksorė, 

klasių vadovai

Augs mokinių savivertė.
Skatinti ir palaikyti mokinių iniciatyvas. Administracija, mokytojai
Sukurti mokinių skatinimo sistemą. I pusmetis K. Syminas
Mokinių tarybos partnerystė su kitomis mokyklomis Per mokslo metus Mokinių taryba, 

 

2.3. Tobulinti edukacines erdves mokyklos aplinkoje. Mokytojų iniciatyvos skatinimas ir palaikymas Per mokslo metus 

 

Administracija Geresnis mikroklimatas, stiprinama narystė ir aplinkų bendrakūra, tėvų įsitraukimas.
Bendradarbiavimas su mokiniais ir tėvais. Klasių vadovai, administracija
Mokyklos erdvių remontas. Sporto salė. Lauko takai. D. Baliutavičienė
3 tikslas Stiprinti mokyklos bendruomeniškumą.
3.1. Aktyviai dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime. Šeimos dienos minėjimas 05-15 Administracija, 

Mokyklos taryba

Stiprinamas bendruomeniškumas, tėvų įsitraukimas.
Bendradarbia- 

vimas su kultūros ir švietimo įstaigomis, bažnyčia.

Per mokslo metus Administracija, 

klasių vadovai

Dalyvavimas renginiuose.
3.2. Dalyvauti tarpinstitucinėse prevencinėse veiklose. Bendradarbiavimas su seniūnija, Vaiko teisių tarnyba, policijos komisariatu. Per mokslo metus Administracija, socialinis pedagogas Stiprinama atsakomybė ir pareigingumas
Dalyvavimas šalies, rajono projektuose. Administracija, socialinis pedagogas, klasių vadovai
Teminių veiklų organizavimas mokykloje.
3.3. Skatinti iniciatyvas mokyklos gyvenime. Lauko ugdomosios aplinkos kūrimas. Per mokslo metus Administracija, dalykų mokytojai Stiprinama narystė ir bendrakūltūra, patrauklesnis ugdymo procesas, 

mokyklos prestižo augimas.

Pilietiškumo, savanorystės, ekologinio sąmoningumo ugdymas.

 

V SKYRIUS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

7. Mokytojų tarybos posėdžių temos, data:

Eil. 

Nr.

Posėdžio tema Data
1. 2018-2019 m. m. mokyklos veiklos analizė, 2019-2020 m. m. mokyklos veiklos planavimas, aktualių dokumentų derinimas. 2019-08-30
2. I pusmečio 1-10 klasių mokinių individualios pažangos  ir akademinių rezultatų analizė. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo dinamikos 2, 4, 6, 8 klasėse apžvalga. 2020-01-31
3. Refleksijos organizavimas pamokose. Mokymas namuose. Įsivertinimo duomenų analizė. 2020-04-17
4. 1-4 klasių mokinių II pusmečio ir metinio pažangumo rezultatų analizė ir individualios pažangos apžvalga. Pagalbos mokiniams teikimo ir pagalbos mokiniui specialistų darbo efektyvumas. 2020-06-03
5. 5-10 klasių mokinių II pusmečio ir metinio pažangumo  rezultatų analizė ir individualios pažangos apžvalga. 2020-06-17

 

VI SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

8. Mokyklos tarybos veiklos  priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil. 

Nr.

Mokyklos tarybos posėdžiai Data Atsakingas
1. 2019–2020 m. m. mokyklos tarybos veiklos plano sudarymas. 

Mokinių lankomumo taisyklių pakeitimų svarstymas.

Mokyklos 100-mečio šventės organizavimo klausimai.

2019 m. rugsėjis A. Budvytis
2. Mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos ir mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas. 

2% paramos lėšų panaudojimas.

Pasiūlymų bendruomenei veiklos tobulinimui svarstymas.

2020 m. sausis A. Budvytis
3. Ūkinės-finansinės ataskaitos už 2018–2019 m. m. pristatymas. 

Ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitų bendruomenėje atsiradusių problemų svarstymas.

Pasiūlymų bendruomenei veiklos tobulinimui svarstymas.

2020 m. kovas A. Budvytis
4. Mokyklos tarybos 2019–2020 m. m. ataskaitos pristatymas. 

Mokyklos veiklos 2020–2021 m. m.  dokumentų analizė. 2020–2021 m. m. mokyklos tarybos veiklos plano sudarymas.

Pasiūlymų bendruomenei veiklos tobulinimui svarstymas.

2020 m. rugpjūtis A. Budvytis

 

VII SKYRIUS

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

9. Mokinių tarybos numatomos priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo
1. Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų susirinkimai. Aktualių klausimų, problemų aptarimas. Paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį Mokinių tarybos nariai, klasių seniūnai
2. Dalyvavimas mokyklos tarybos ar kituose susirinkimuose. Visus mokslo metus Tarybos nariai
3. Veiklos planavimas, pareigų pasiskirstymas. Rugsėjis I. Kasparas
4. Mokytojų dienos renginys. 2019-10-04 Mokinių tarybos nariai.
5. Diskoteka „Helovinas“. 2019-10-05 Mokinių tarybos nariai
6. Gerumo akcijos gyvūnų prieglaudai „Nuaras“ inicijavimas. 2019 m. lapkritis Mokinių tarybos nariai
7. Akcijos „Pyragų diena“  inicijavimas 2019 m. lapkritis Mokinių tarybos nariai
8. Kalėdinės gerumo akcijos vargstantiems inicijavimas. 2019 m. gruodis Mokinių tarybos nariai
9. Valentino dienos pašto organizavimas. 2020 m. vasaris Mokinių tarybos nariai
10. Akcijos „Savaitė be mobiliųjų telefonų“ inicijavimas. 2020 m. kovo mėn. pirmą savaitę Mokinių tarybos nariai
11. Akcijos „Savaitė be namų darbų“ inicijavimas. 2020 m. kovo mėn. paskutinę savaitę Mokinių tarybos nariai
12. Savanorystė Gargždų krašto muziejuje. 2020 m. balandis Mokinių tarybos nariai
13. Renginys „Ateik į mokyklą su savo augintiniu“. 2020 m. gegužė Mokinių tarybos nariai
14. Mokyklos savivaldos veiklos metinis įsivertinimas. 2020 m. gegužė I. Kasparas
15. Informacijos mokiniams perteikimas savivaldos stende. Visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai
16. Rinkimai į mokyklos tarybą. Iki 2019-09-13 I. Kasparas

VIII SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

1 tikslas. Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir klasių vadovams planuojant veiklą.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1.Rekomendacijų teikimas, rengiant veiklos planus. Metodinis susirinkimas „Dėl rekomendacijų teikimo  veiklos planų parengimui.”, „Dėl metodinės tarybos veiklos tikslų ir uždavinių numatymo”. 2020 m. birželis L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė

 

 

 

 

Metodinių grupių pirmininkai  numatys metodinės tarybos veiklos tikslus ir uždavinius. Parengs veiklos planus, kurie bus orientuoti į mokymosi kokybę, pokyčiams palankią, saugią aplinką.
Mokytojų ugdymo programų ir planų bei metodinių grupių veiklos planų apžvalga, aptarimas, tvirtinimas. 2019-08-30 K. Syminas, 

L. Lapinskienė,

D. Butkutė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė

Bus aptarti ir patvirtinti mokytojų ugdymo procesui reikalingos programos, planai.
1.2. Pagalbos teikimas mokytojams, tiriant mokymo priemonių poreikį. Metodinis susirinkimas „Reikalingų mokymo priemonių ir vadovėlių aptarimas, pasiūlymai“. 2019 m. spalis D. Butkutė, 

L. Lapinskienė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė

 

Metodinių grupių pirmininkai pristatys apklausos dėl mokymo priemonių poreikio rezultatus ir bus numatyti prioritetai joms įsigyti.
1.3.Pagalbos teikimas mokytojams, tobulinant refleksiją pamokoje. Metodinis susirinkimas dėl pagalbos teikimo mokytojams refleksijos klausimais. 

Pasikviesti lektorių.

2019 m. lapkritis L. Lapinskienė Bus aptartos strategijos kaip pagerinti mokytojų pamokos organizavimą, suteikiant mokiniams mokymosi džiaugsmą, mokymosi sėkmę.
1.4. Pagalbos teikimas, organizuojant projektinę veiklą. Metodinis susirinkimas dėl projektinės veiklos organizavimo. 2019 m. spalis L. Lapinskienė, 

D. Butkutė

 

Tobulės mokytojų kompetencijos.
1.5. Pagalbos teikimas naujai mokykloje dirbantiems mokytojams. Metodinės tarybos narių pagalba kolegoms – naujai mokykloje dirbantiems mokytojams. Nuolat L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė

 

Bus siekiama mokytojų bendradarbiavimo.
2 tikslas. Organizuoti metodinius užsiėmimus, orientuotus į pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.
2.1. 

Pagalbos teikimas mokytojams dirbant su specialiųjų poreikių turinčių mokiniais.

Metodinis užsiėmimas „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo“. 2019 m. spalis 

 

2020 m. vasaris

L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

A. Balsevičienė,

I. Liebienė,

N. Gerdauskytė

Dalykų mokytojams bus skaitomi pranešimai, bus pristatytos strategijos, kurios padėtų ugdyti specialiųjų poreikių mokinius.
2.2.Tobulinti  gabių mokinių ugdymo(si) poreikius. Metodinis susirinkimas 

„Dėl gabių mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo”.

2019 m. gruodis L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

L .Meižienė,

R. Pozingienė

Mokytojai dalykininkai bus skatinami ruošti mokinius konkursams,  olimpiadoms, organizuoti mokykloje viktorinas.
2.3. Pagalbos teikimas, kuriant pokyčiams palankią, saugią, patrauklią mokymosi aplinką. Metodinis susirinkimas 

„Dėl pokyčiams palankios, saugios,  patrauklios aplinkos kūrimo“.

2019 m. spalis L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė,

K. Syminas

 

Teikiami pasiūlymai, idėjos, numatomi būdai kaip kurti saugią, sveiką ir mokiniams patrauklią mokymosi aplinką (judriosios ir ramiosios zonų kūrimas, edukacinių erdvių tobulininmas).
3 tikslas. Vykdyti priimtų tvarkų laikymosi priežiūrą.
3.1. Vykdyti SEU  programos vykdymo  stebėseną. 

3.2. Vykdyti TAMO pildymo stebėseną.

Metodinis susirinkimas „Dėl SEU pamokų įvairovės, dalijimosi patirtimi ir metodine medžiaga“. 2019 m. sausis L. Lapinskienė Mokytojai pasidalins praktika, kaip sekasi patraukliai mokiniams organizuoti  SEU veiklas.
Metodinis susirinkimas „Dėl TAMO pildymo priežiūros ir pastabų“. 4 kartus per mokslo metus K. Syminas 

 

Mokytojai susipažins su pastabomis ir rekomendacijomis, kaip teisingai pildyti atskiras TAMO skiltis.
3.3. Vykdyti mokinių 

pažangos matavimo stebėseną.

Metodinis susirinkimas 

„Dėl mokinių individualios pažangos matavimo stebėsenos ir nuoseklaus vykdymo“.

2020 m. kovas L. Lapinskienė 

D. Butkutė

L. Meižienė

Tinkamai taikoma mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema padės mokiniams ir mokytojams planuoti mokymąsi, įsivertinti.
4 tikslas. Inicijuoti gerosios patirties sklaidą.
4.1. Projekto „Kolega-kolegai“ vykdymas. 

 

Metodinis susirinkimas „Dėl atvirų veiklų plano principų 

numatymo“.

2019 m. rugsėjis K. Syminas, 

L. Lapinskienė,

D. Butkutė,

L. Meižienė,

R. Pozingienė,

V. Galinienė

Bus parengtas planas, pagal kurį mokytojai 

turės galimybes apsilankyti kolegų pamokose ir dalintis gerąja patirtimi.

Metodinis užsiėmimas „Dėl pedagoginių skaitymų organizavimo“. 2020 m. kovas L. Lapinskienė Mokytojai studijuos pasirinktą literatūros šaltinį, dalinsis įžvalgomis, diskutuos, pritaikys įgytas žinias praktinėje veikloje.
Apskrito stalo diskusija su kitos mokyklos metodine grupe “Dėl refleksijos būdų taikymo ir efektyvumo”. 2020 m. balandis L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

K. Syminas

Mūsų mokyklos ir kitų pagrindinių mokyklų mokytojai dalinsis patirtimi, kokius refleksijos metodus ir būdus taiko pamokose. 

 

4.2. Patirties sklaida su kitomis mokyklomis. Apskrito stalo diskusija su „Minijos“ progimnazijos GM-GM projekto grupe „Dėl dalijimosi  gerąja patirtimi apie asmeninės pažangos matavimą“ 2020 m. vasaris L. Lapinskienė, 

D. Butkutė,

K. Syminas,

R. Pozingienė

Mūsų mokyklos ir Gargždų „Minijos“ progimnazijos  mokytojai tobulins veiklą, susijusią su mokinio asmeninės pažangos stebėjimu.
Respublikinė metodinė konferencija „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link“. K. Syminas 

L. Lapinskienė

D. Butkutė

L. Meižienė

R. Pozingienė

Konferencijos metu bus puoselėjama iniciatyva bei lyderystė, ugdomos kūrybiškumo, komunikabilumo kompetencijos bei viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Pranešėjai ir mokytojai, ir vaikai.
4.3. Įgytos patirties sklaida su kolegomis. Organizuoti Išplėstinius mokytojų metodinius susirinkimus. Mokytojų dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi. Rugsėjis- 2020 m. birželis L. Lapinskienė Mokytojai dalinsis informacija iš lankytų seminarų, metodinės grupės pirmininkai  perteiks švietimo naujoves, bus aptarti einamieji klausimai metodine tema.
Aktualios informacijos pateikimas mokyklos interneto svetainėje. Nuolat L. Lapinskienė Gerosios patirties sklaida, savalaikis bendruomenės informavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Tikslas. Tobulinti  pedagogų kvalifikaciją

5.1.Kvalifikacijos tobulinimas kitose edukacinėse erdvėse. Edukacinis užsiėmimas kitoje netradicinėje aplinkoje pagal mokytojų pageidavimą. 2020 m. birželis L. Lapinskienė Formuosis darnus, draugiškas mokyklos bendruomenės kolektyvas.
5.2.Tobulinti profesines kompetencijas. Mokytojų dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose. Pagal rajono ir respublikos renginių planą. L. Lapinskienė 

K. Syminas

Įgyjamos naujos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.

 

 

 

 

 

 

IX SKYRIUS

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

1 tikslas. Užtikrinti patrauklias gyvenimo mokykloje sąlygas.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Socialinio – emocinio ugdymo (SEU) programos įgyvendinimo kokybės siekimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymas.

Rekomendacijos dėl planų parengimo pagal SEU programą „Paauglystės kryžkelės“ ir „ Raktai į sėkmę“. 2020 m. birželis L. Meižienė 

V. Rubavičius

 

 

Klasių vadovai remsis rekomendacijomis rengiant klasių vadovų planus.
SEU pamokų įvairovė ir dalijimasis patirtimi. Per mokslo metus L. Meižienė 

V. Rubavičius

Bus dalijamasi gerąja darbo patirtimi ir taikoma  klasės vadovų darbe.
Sklaida spaudoje, mokyklos stende apie klasių vadovų veiklą pagal SEU programą. Per mokslo metus L. Meižienė Bus vykdoma sklaida apie mokykloje įgyvendinamą socialinio emocinio ugdymo programą.
Diskusija dėl mokinių IPS vykdymo problemų, dalijimasis gerąja patirtimi. 2020 m. sausis L. Meižienė 

L. Arienė

Klasių vadovai aptars pasiektus rezultatus vykdant mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymą.
1.3.Pilietiškumo skatinimas plėtojant savanorystės veiklas. Susitikimas su Vėžaičių seniūnijos seniūnu A. Mockumi dėl galimybės vykdyti socialinę – pilietinę veiklą miestelyje. 2020 m. lapkritis L. Meižienė 

I. Kasparas

Klasių vadovai susipažins su situacija miestelyje dėl mokinių savanorystės galimybių.
Sklaida spaudoje, mokyklos stende, tinklalapyje apie klasių vadovų veiklą pagal socialinę – pilietinę programą. Per mokslo metus L. Meižienė 

V. Rubavičius

Bus vykdoma klasių vadovų patirties sklaida ir apie tai supažindinama žiniasklaidoje.
2 tikslas. Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves, tarnaujančias pamokinės veiklos organizavimui.
2.1. Edukacinių aplinkų mokyklos erdvėse tobulinimas, panaudojant jas pamokinės veiklos organizavimui. Diskusija „Mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę turinčios žmonių gyvenimo bei veiklos erdvės, įgalinančios individo asmeninį tobulėjimą, realizuojamą per mokymosi pastangas. 2019 m. spalis L. Meižienė 

V. Jonikaitė

V. Jonauskas

Klasių vadovai diskutuos ir atrinks erdves mokyklos teritorijoje, kurias būtų galima tobulinti ir jos tarnautų netradicinėms veikloms organizuoti.
2.2. Ekologinio mąstymo formavimas per mokinių veiklas. Mokyklinio sklypo priežiūra, sėjamų daržovių pasirinkimas, aptarimas, konsultacijos su biologijos mokytoja. Per mokslo metus L. Meižienė 

J. Narutavičienė

Ugdytiniai turės galimybę susipažinti su įvairių sėjamų kultūrų specifika, ekologiniu jų auginimu.

X SKYRIUS

DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Tikslas: Siekti mokymo ir mokymosi kokybės. 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1. Mokytojų kvalifikacinių kompetencijų ugdymas. Rekomendacijos dėl ilgalaikių planų parengimo. 2019 m. rugsėjis D. Butkutė 

 

Dalykų mokytojai remsis rekomendacijomis rengiant ilgalaikius  planus.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir sisteminga sklaida. per mokslo metus D. Butkutė 

L. Arienė

Mokytojai sistemingai ir pagal poreikį dalyvaus kvalifikacijos kėlimo renginiuose, metodinių ar kitų susirinkimų metu dalinsis patirtimi.
Pasirengimas, organizavimas ir dalyvavimas metodinėje rajoninėje konferencijoje „TED Vėžaičiai /S 2019“. 2019 m. lapkritis D. Butkutė 

K. Syminas

Mokytojai diskutuos, analizuos TED kalbų metodiką ir nuspręs, kas dalyvaus konferencijoje ir rengs pranešimus-viešąsias kalbas netradicine pasirinkta forma, pristatydami išskirtines savo, kaip dalyko mokytojo puses.
Atvirų pamokų – veiklų organizavimas. Per mokslo metus D. Butkutė Kiekvienas dalyko mokytojas pasiūlys veiklas, jų pristatymo formas ir bus parengtas planas, pagal kurį dalykų mokytojai dalyvaus atvirose pamokose, renginiuose.
Patirties mainai „Mokau kitus“ (mokytojai dirba Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje) Sutartu laiku D. Baliutavičienė Mokytojai patobulins 

profesines, vadybines

kompetencijas.

2. Pamokos refleksijos tobulinimas. Metodinės dienos 

„Mano pamokos refleksija“ organizavimas.

2019 m. lapkritis D. Butkutė 

K. Syminas

Mokytojai parengs pranešimus dėl refleksijos metodų taikymo ir jų efektyvumo mokinių pažangai.
Metodiniai -informaciniai užsiėmimai dėl mokykloje vykdomo projekto „Geras mokymasis geroje mokykloje“. Per mokslo metus D. Butkutė 

K. Syminas

Mokytojai bus informuoti apie projekto veiklas, praktiškai taikys metodus pagal rekomendacijas.
3. Gabių mokinių ugdymo strategijos sklaida. Metodinis užsiėmimas „Gabių mokinių ugdymo situacija mokykloje“. 2019 m. gruodis D. Butkutė 

L. Meižienė

J. Narutavičienė

R. Raudys

L. Meižienė

Mokytojai reflektuos apie mokykloje vykdytą projektą dėl gabių mokinių mokymo, pristatys, kaip taiko įgytas kompetencijas gabių mokinių ugdyme.
4. Mokinių individualios pažangos sistemos nuoseklus taikymas. Metodinis susirinkimas „Dėl mokinių individualios pažangos ir gebėjimų lapų pildymo ir jų duomenų panaudojimo mokinių pažangai“. 2020 m. vasaris D. Butkutė 

V. Rubavičius

 

Dalykų mokytojai pristatys, kaip yra susipažinę su mokinių individualios pažangos ir gebėjimų lapų pildymo situacija ir kokią pagalbą gali teikti siekiant, kad būtų pagerinta  mokinio pasiekimų pažanga.
5. Projektinės veiklos organizavimas ir įgyvendinimas. Metodinis užsiėmimas „Dėl rekomendacijų projektinės veiklos organizavimui ir įgyvendinimui teikimo“. 2019 m. rugsėjis D. Butkutė 

K. Tamošauskienė

Mokytojai tarsis ir planuos, kaip paskatinti mokinius rinktis temas projektinei veiklai ir aptars būdus dėl projektų pristatymo būdų ir formų
Mokinių parengtų projektų pristatymo organizavimas. per mokslo metus D. Butkutė, 

J. Narutavičienė

Bus sudarytas planas, kaip bus pristatomi mokinių parengti projektai.

 

XI SKYRIUS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 

1 tikslas. Siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Mokinių indivudualios pažangos stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams. Bendradarbiavimas su priešmokyklinio ugdymo grupe: knygų skaitymo veikla „Mokinys mokiniui“. Nuo 2019 m. spalio iki 2020 m. birželio 2–4 klasių mokytojos Gerės skaitymo įgūdžiai. Kils mokinių ir priešmokyklinio koncentro ugdytinių motyvacija skaityti knygas.
Kontrolinių užduočių rengimas 4 klasės mokinių žinių patikrinimui. 2019 m. spalis 1–3 klasių mokytojos Išaiškės kiekvieno mokinio žinių lygis, bus suteikta reikiama pagalba.
Atvirų pamokų organizavimas tėvams „Tėvų diena mokykloje“. 

Užsiėmimai su pasaulio pažinimo  priemonėmis „Mažoji laboratorija“.

2019 m.  lapkritis 

 

2020 m. kovas

1–4 klasių mokytojos Mokymosi proceso stebėjimas ir aptarimas individualiai su mokiniais ir tėvais. Vyks bendradarbiavimas su tėvais.
Mokinių pasiekimų patikrinimo testų pateikimas 2 ir 4 kl. 2020 m. balandis–gegužė R. Pozingienė Bus stebima mokymosi proceso pažanga. Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.
Konsultacijos ir bendradarbiavimas   su pagalbos mokiniui specialistais. Per  mokslo metus 1–4 klasių mokytojos, 

A. Balsevičienė

Bus stebimas  kiekvieno mokinio mokymosi procesas ir teikiama savalaikė pagalba.
Diagnostinių testų rengimas 3 kl. mokiniams. 2020 m. balandis R. Pozingienė Bus stebima mokymosi proceso pažanga. 

Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.

1.2.Tobulinti pamokos organizavimą. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas remiantis programa „Auk sveikas, vaike“. 2020 m. kovas Pagrindinių ir pradinių mokyklų pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Tobulės sveikos gyvensenos  įgūdžiai
Filmuotos medžiagos pateikimas „Pasaulio pažinimo pamokų sėkmė ir džiaugsmai, panaudojant gamtos ir technologines mokslų priemones“. 2020 m. birželis 1-4 klasės mokytojos Tobulės pasaulio pažinimo pamokų organizavimo kokybė. Didės mokinių mokymosi motyvacija.
1.3. Gabių mokinių poreikių tenkinimas. Matematikos olimpiada „Kengūra“. 2020 m. kovas 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai atskleis savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.
Didesnių gebėjimų vaikų ugdymas pritaikant lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų modulius. Per mokslo metus L. Šarūnienė 

 

Bus taikoma projekto 

„Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ mokymo medžiaga. Didės gabių mokinių mokymosi kokybė, motyvacija.

Konkursas „Šviesoforas“. 2020 m. gegužė L. Lapinskienė Gabūs mokiniai turės galimybę lavintis integruotoje veikloje.
Moksleivių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, projektuose, sporto varžybose. Per  mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai parodys savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.
1.4. Tobulinti pamokos organizavimą, kokybę, taikant technologines ir komunikacines kompetencijas, aktyvius ugdymo metodus. Bendradarbiavimas su IT pedagogu. 

 

 

Gerosios patirties

sklaida IT taikyme

 

 

Apskrito stalo diskusija: „Aktyvūs mokymo metodai mano darbe“.

Per mokslo metus 

 

 

 

 

2020 m. vasaris

1-4 klasių mokytojos, 

V. Jonauskas

 

 

R. Pozingienė

 

 

1-4 klasių mokytojos

Atsiskleis  mokytojų kompetencija, tobulės pamokos kokybė. 

 

 

Gerės ugdymo ir mokymo kokybė, mokinių motyvacija.

1.5. Gerinti ugdymo ir mokymo kokybę, remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų, tyrimų, testų duomenimis. Nacionalinių mokinių testų rezultatų aptarimas, išvadų panaudojimas ir rekomendacijų teikimas numatant tolimesnį mokinių ugdymą. Per mokslo metus L. Lapinskienė Gerės ugdymo ir mokymo kokybė.
2 tikslas. Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas.
2.1. Nuosekliai ir reguliariai įgyvendinti SEU programą „Laikas kartu“. Akcija „Mes prieš patyčias“. Interaktyvus testas vaikams „Įveik patyčias“. 2020 m. kovas 1–4 kl. klasių mokytojos, 

I. Liebienė

Mažės mokinių patyčios.
Diskusija dėl  programos „Laikas kartu“ pritaikymo stiprinant mokinių socialinius-emocinius tarpusavio ryšius. 2020 m. gegužė 1–4 klasių mokytojos Mokytojos pasidalins patirtimi kaip sekasi taikyto programą, ką reikėtų tobulinti.
Švietėjiškos veiklos organizavimas tėvams socialinių -emocinių ugdymo klausimais. 2020 m. vasaris R. Pozingienė, 

N. Gerdauskytė

Stiprės socialiniai-emociniai ryšiai šeimose, bendradarbiavimas su tėvais.
2.2. Sukurti mokinių skatinimo sistemą. Apskrito stalo diskusija „Mokinių skatinimo būdai, mokymosi motyvacijos kėlimas“. 2019 m. spalis R. Pozingienė Didės mokinių mokymosi motyvacija.
2.3. Kurti pozityvią edukacinę aplinką mokyklos erdvėse. Mokinių ugdymas kitose netradicinėse erdvėse, turimų erdvių pritaikymas pamokai. Per mokslo metus 1–4 klasių mokytojos Bus sukurta pozityvi mokymosi aplinka, didės mokinių mokymosi motyvacija.
Edukacinės erdvės tobulinimas prie mokyklos „Ką pasėsi, tą ir pjausi“. 2020 m. balandis 1–4 klasių mokytojos Bus formuojama ekologinė kultūra, skatinamas  gamtinės aplinkos pažinimas, stebėjimas, tyrinėjimas.
Edukacinės erdvės kūrimas „Mokausi žaisdamas“. Per visus mokslo metus R. Pozingienė Bus skatinamas mokinių draugiškumas ir bendravimas pertraukų metu.
Edukacinės išvykos. Pažinimo dienos įvairiose edukacinėse erdvėse. 2019 m. rugsėjis–2020 m.  birželis 1–4 klasių mokytojos Stiprės mokinių ir mokytojų  mokymo(si) motyvacija, akiratis, žinios ir galimybės.
3 tikslas Plėtoti socialinę partnerystę.
3.1. Dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime. Akcija „Aš Lietuvos pilietis“. 2020-03-11 R. Pozingienė Vyks bendradarbiavimas su miestelio bendruomene.
3.2. Stiprinti prevencinę ir projektinę veiklą. Diskusija apie integruojamų ir prevencinių programų taikymą ugdymo ir klasės vadovo veikloje. 2020 m. birželis 1–4 klasių mokytojos Bus aptartos tobulintinos sritys integruojant prevencines ir kitas programas.
Projekto „Pirmoko kelias“ efektyvumas ir rezultatai. 2019 m. gruodis N. Gerdauskytė, 

R. Pozingienė

Bus aptarti pirmokų adaptacijos klausimai, pateiktos rekomendacijos mokytojoms dėl socialinių įgūdžių lavinimo būdų.
Etnosavaitė „Lietuvių tautosakos grožis“. 2020 m. kovas I. Rubavičienė Mokiniai plačiau pažins lietuvių tautosaką. Vyks patyriminis ugdymas.
Dalyvavimas projekte, skirtame motinos dienai. 2020 m. gegužė R. Pozingienė Mokiniai atskleis savo kūrybinius gebėjimus.
4 tikslas. Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
4.1. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulėti, bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo patirtimi. Metodinės grupės posėdis dėl  2018–2019 m. m. pradinio ugdymo programos dalykų ilgalaikių planų, klasės vadovo, neformaliojo ugdymo planų ruošimo metodikos  ir derinimo, metodinės grupės veiklos plano sudarymo. 2019 m. rugpjūtis R. Pozingienė Bus aptarta planų ruošimo metodika. Bus sudarytas metodinės veiklos plano projektas.
Metodinės grupės susirinkimas „Dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių poreikio aptarimo“. 2019 m. spalis R. Pozingienė Bus atlikta apklausa ir pristatyti rezultatai, numatyti prioritetai vadovėliams ir mokymo priemonėms.
Bendradarbiavimas su priešmokyklinio ugdymo auklėtojomis. Veiklos stebėjimas 1 klasėje. 2019 m. spalis R. Pozingienė, 

R. Šatkienė

 

Bus aptarti perimamumo klausimai, pateiktos rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogėms dėl socialinių įgūdžių ugdymo.
Patirties mainai „Kolega kolegai“. 

Atviros pamokos, veiklos.

Per visus mokslo metus. 1–4 klasių mokytojos Mokytojai stebės ir aptars atviras kolegių pamokas; visi mokytojai patobulins profesines, vadybines kompetencijas.
Patirties mainai „Mokau kitus“. (Mokytoja susikeičia ir moko savo kolegės vaikus.). 1 kartą per mokslo metus 1–4 klasių mokytojos Stiprės mokinių mokymosi motyvacija.
Patirties mainai „Mokau kitus“ (mokytojai dirba Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje). Sutartu laiku D. Baliutavičienė Mokytojai patobulins profesines, vadybines kompetencijas.
Atviros pamokos 4 klasėje lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams. 2020 m. gegužė I. Rubavičienė, 

R. Pozingienė

Vyks atvirų veiklų lankymas, bendradarbiavimas su būsimais penktokais.
Dalyvavimas seminaruose pagal ŠC planą. Per visus mokslo metus R. Pozingienė Tobulės mokytojų kompetencijos.
Sklaida mokyklos tinklapyje, laikraščiuose apie pradinių klasių mokinių ir mokytojų veiklą. Per visus mokslo metus L. Lapinskienė 

 

Apie mokykloje vykstančias veiklas žinos platesnė visuomenės dalis.
Mokytojų mentorystės inicijavimas. Per visus mokslo metus I. Rubavičienė Didės galimybės dalintis  metodine patirtimi.
Apskritieji stalai: kolegialaus grįžtamojo ryšio panaudojimas mokytojo kompetencijų tobulinimui ir ugdymo procesui užtikrinti. Per visus mokslo metus 1–4 klasių mokytojos Mokytojai perduos kvalifikacinių seminarų medžiagą kolegėms. Žinias pritaikys  ugdymo procese.

XII SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Uždavinys Priemonės               pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1 tikslas. Parengti tarpusavyje derančius planus
  1. Siekti, kad

priešmokyklinio ugdymo grupių planuose atsispindėtų Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. tikslai ir uždaviniai.

,,Priešmokyklinio ugdymo metinio ir savaitinio plano derinimas“ 2019 m. rugsėjis V.  Galinienė, 

R. Šatkienė,

L. Vaišnorienė, St. Tilvikienė,

R. Mikutienė

Parengtuose priešmokyklinio ugdymo planuose atsispindės suderintas su mokykla veiklos turinys ir pasiekimai, jų vertinimas.
2 tikslas. Išsiaiškinti ugdymo proceso spragas
2.1. Aptarti bendras pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių rekomendacijas. 

Taip pat aptarti bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijas.

Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacijos aptarimas, veiklų ir pamokų stebėjimas.  

2019 m. spalis

V.  Galinienė, 

R. Šatkienė,

L. Vaišnorienė, St. Tilvikienė,

R. Mikutienė

Aptartos rekomendacijos palengvins vaikų adaptaciją.
3 tikslas. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi
3.1. Bendradarbiavimas su miestelio biblioteka 

 

3.2.

Bendradarbiavimas su mokyklos pradinukais.

,,Atvelykio šventė – Vaikų Velykėlės“. Visus metus 

 

 

 

 

 

2020 m. balandis

V.  Galinienė, 

R. Šatkienė,

L. Vaišnorienė

 

 

 

V.  Galinienė,

R. Šatkienė,

L. Vaišnorienė

4 tikslas. Supažindinti ir susipažinti su vaikų branda mokyklai ir priešmokyklinei grupei
4.1. Susipažinti su esamų ir būsimų priešmokyklinukų žiniomis ir įgūdžiais. ,,Esamų ir būsimų priešmokyklinukų pasiekimai“. 2020 m. gegužė V.  Galinienė, 

R. Šatkienė,

L. Vaišnorienė, St. Tilvikienė,

R. Mikutienė

Bus aiškesnis kitų mokslo metų ugdymo turinio organizavimas.

XIII SKYRIUS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Data
1. VGK POSĖDŽIAI
1.1. VGK posėdžiai, pasitarimai. VGK pirmininkas Datos numatomos mokyklos mėnesio plane arba organizuojami esant poreikiui.
1.2. VGK veiklos planas 2019–2020 m. m. VGK nariai 2019-09-10
1.3. VGK veiklos ataskaita už 2019–2020 m. m. VGK pirmininkas Mokslo metų pabaigoje
2. PREVENCINĖ VEIKLA
2.1. Supažindinti (priminti) 1–10 klasių mokinius su mokyklos „Mokinio elgesio taisyklėmis“ pasirašytinai. Klasių vadovai 2019 m. rugsėjis
2.2 Prevencinės saugaus elgesio gatvėje pamokėlės 1, 2 klasių mokiniams. I. Liebienė 2019 m. rugsėjis
2.3. Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo grupių užsiėmimai. I. Liebienė, 

N. Gerdauskytė

Per mokslo metus, esant poreikiui
2.4. Psichikos sveikatos dienos „Ačiū, kad esi“ paminėjimas. N. Gerdauskytė, 

I. Liebienė

2019-10-10
2.5. Programa „Vartininkai“ 8-10 klasių mokiniams. N. Gerdauskytė Per mokslo metus
2.6. „Valgome, kas sveika ir naudinga, tai- košės“ 1-4 klasių mokiniams. 

Stendas „Kaip atsirado košės“.

L. Grinienė 2019 m. spalis
2.7. Užsiėmimas 1-4 klasių mokiniams „Burnos higiena“. L. Grinienė 2019 m. spalis
2.8. Tarptautinė nerūkymo diena. Stendo parengimas. L. Grinienė 2019 m. lapkritis
2.9. Dalyvavimas konkurse „Sveiki dantys“ (3 klasių mokinių grupė). L. Grinienė 2019 m. lapkritis
2.10 Renginys 5-10 kl. mokiniams „AIDS – užkrečiama ir nepagydoma liga. L. Grinienė 2019 m. lapkritis
2.11. Tuberkuliozės diena. Renginys. L. Grinienė 2020 m. kovas
2.12. Tarptautinė triukšmo supratimo diena. L. Grinienė 2020 m. balandis
2.13. Pasaulinė diena be tabako. L. Grinienė 2020 m. gegužė
3. SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA, INTERVENCIJA
3.1. Mokyklos bendruomenės narių supažindinimas su Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. I. Liebienė, 

Klasių vadovai

 

2019 m. rugsėjis
3.2. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“. N. Gerdauskytė, 

I. Liebienė

2020 m. kovas
3.3. Filmų „Nekentėk tyloje“, „Patyčios turi baigtis“ „Gerumo stebuklas“ ir kt. žiūrėjimas ir aptarimas. N. Gerdauskytė, 

I. Liebienė

Per mokslo metus, 

pagal poreikį

4. SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA
4.1. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas. A. Balsevičienė, 

D. Želvienė

2019 m. rugsėjis
4.2. Pagalba, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas mokiniams, turintiems SUP. Pedagogai, 

A. Balsevičienė

Pagal poreikį
4.3. Mokinių, turinčių SUP individualios pažangos stebėjimas ir aptarimas. A. Balsevičienė, 

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus
4.4. Individualus mokinių, turinčių SUP tėvų konsultavimas. A. Balsevičienė, 

D. Želvienė,

N. Gerdauskytė,

I. Liebienė

Per mokslo metus
4.5. Mokinių, patiriančių ugdymosi/ mokymosi sunkumų pirminis/ pakartotinis įvertinimas.. Dalykų mokytojai, 

A. Balsevičienė,

D. Želvienė,

N. Gerdauskytė,

I. Liebienė

Pagal poreikį
4.6. Bendradarbiavimas su Klaipėdos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus specialistais. A. Balsevičienė, 

D. Želvienė,

N. Gerdauskytė,

I. Liebienė

Pagal poreikį
5. TYRIMAI
5.1. Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas. N. Gerdauskytė Per mokslo metus, esant poreikiui
5.2. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. N. Gerdauskytė 2019 m. spalis
5.3. Mokyklos mikroklimato tyrimas. N. Gerdauskytė, 

I. Liebienė

2019 m. spalis
6. KRIZIŲ VALDYMAS
6.1. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės plano rengimas. VGK nariai pagal funkcijų pasiskirstymą Esant krizinei situacijai
6.2. Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas bendruomenei, žiniasklaidai, teritorinei policijos įstaigai, VTAT ir kt. institucijoms. VGK nariai pagal funkcijų pasiskirstymą Esant krizinei situacijai
6.3. Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems reikalinga pagalba įvertinimas ir pagalbos teikimo organizavimas. VGK nariai pagal funkcijų pasiskirstymą Esant krizinei situacijai
7. ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
7.1. Klasių valandėlių mokiniams vedimas. I. Liebienė, 

N. Gerdauskytė,

L. Grinienė

Per mokslo metus 

esant poreikiui

7.2. Pranešimų pedagogams aktualiomis temomis rengimas. A. Balsevičienė, 

N. Gerdauskytė,

I. Liebienė,

D. Želvienė

Per mokslo metus, 

esant poreikiui

7.3. Pranešimų tėvams aktualiomis temomis rengimas, dalyvavimas tėvų susirinkimuose. A. Balsevičienė, 

I. Liebienė,

N. Gerdauskytė,

D. Želvienė,

L. Grinienė

Per mokslo metus, esant poreikiui

____________________________

 

Komentarai negalimi.