Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2020 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kaziukas

img_0042 img_0026 img_9858 img_9800 img_9774 20200227_135522 img_2916 img_0052 img_9826 img_0034 img_0064 received_497957871158932 img_0054 img_0107 img_0030 img_9726 img_0084 img_9759 img_0073 img_2911 img_9724 img_9856 img_0069 img_9828 received_249887066014254 img_9787 img_0099 img_0044 img_0010 img_0087 img_0070 img_9815 img_0016 img_9762 img_2910 img_9833 img_0019 img_0081 img_9849 img_0017 img_0090 img_9784 img_9819 img_0009 img_9770 img_0006 img_0061 img_0092 img_2914 20200226_123143 img_0037 img_0076 img_0110 img_9767 img_9763 20200227_140559 img_9811 img_0023 img_0093 img_9779 img_0013 20200226_121709 img_0001

Sustok, akimirka …

img_8489 img_8626 img_8589 img_8366 img_8476 img_8490 img_8393 img_8326 img_8430 img_8477 img_8594 img_8383 img_8429 img_8599 img_8491 img_8399 img_8486 img_8408 img_8625 img_8591 img_8456 img_8397 img_8344 img_8566 img_8630 img_8385 img_8448 img_8443 img_8488 img_8573 img_8475 img_8373 img_8376 img_8622 img_8441 img_8603 img_8355 img_8480 img_8353 img_8368 img_8414 img_8581 img_8610 img_8454 img_8341 20191218_140242 img_8321 img_8561 img_641 img_8614 img_8325 20191218_134437 img_8365 img_8382 20191218_130213 img_8584 img_8481 img_8575 img_8619 img_8585 img_8431 img_8421 img_8332

Darbo organizavimas karantino metu

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. kovo 17 d.

įsakymu Nr. V-74

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas reglamentuoja visų Mokyklos darbuotojų darbo pobūdį, trukmę, papildomas funkcijas karantino visoje šalies teritorijoje galiojimo laikotarpiu.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBAS

 

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui renkasi darbo vietą (mokykloje ar namuose) pagal darbo situaciją. Jis atsakingas už mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų darbo organizavimą nuotoliniu būdu.
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams dirba darbo vietoje mokykloje. Jis atsakingas už sklandų mokyklos ir Girininkų skyriaus ūkio funkcionavimą. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal aplinkybes.
  3. Vyr. buhalteris dirba įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.
  4. Sekretorius dirba namuose arba darbo vietoje mokykloje pagal situaciją. Jis atsakingas už gaunamos ir siunčiamos informacijos patekimą adresatui. Patikslina darbuotojų kontaktinius duomenis.
  5. Apskaitininkas-kasininkas dirba įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.
  6. Administracija kartą per savaitę (pirmadieniais 9.00 val.) aptaria situaciją, numato priemones veiklai tobulinti.

 

II SKYRIUS

MOKYTOJŲ DARBAS

 

  1. Karantino metu mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.
  2. Kovo 16-27 dienomis vykdomas pasirengimas ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu:

9.1.   renkama informacija apie galimybes mokyti nuotoliniu būdu (programos, platformos ir pan.), dalijamasi su kolegomis, išbandomos virtualios mokymo aplinkos, tobulinamos mokymo nuotoliniu būdu kompetencijos;

9.2.metodinių grupių pirmininkai renka informaciją pamokų organizavimui nuotoliniu būdu ir siunčia dalykų mokytojams;

9.3.identifikuoja savo technologines galimybes, numato jų tobulinimą, kreipiasi pagal poreikį į mokyklos informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierių;

9.4.esant poreikiui, naudojasi mokyklos kompiuteriu, prieš tai parašęs prašymą direktoriui juo naudotis;

9.5.planuojamas mokytojo padėjėjo darbas, derinami su juo veiksmai, informuojami vadovai;

9.6.planuojamas bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui specialistais, informuojami vadovai;

9.7.tikrinama informacija elektroniniame dienyne TAMO bei elektroniniame pašte darbo dienomis ne rečiau kaip 4 kartus.

 

Klasių vadovų darbas

 

10.  Vykdoma tėvų apklausa apie technologines galimybes mokyti mokinius nuotoliniu būdu;

11.  Patikslina tėvų kontaktinius duomenis;

12.  Palaiko nuolatinį ryšį su mokinių tėvais, spręsdami ugdymo klausimus. Paskelbia tėvams konkretų komunikavimo laiką.

 

Pagalbos mokiniui specialistų darbas

 

13.  Renkama informacija pamokų organizavimui nuotoliniu būdu, dalijamasi informacija su kolegomis, išbandomos virtualios mokymo aplinkos, tobulinamos mokymo nuotoliniu būdu kompetencijos, bendradarbiaujama su mokytojais ir tėvais, informuoja vadovus.

14.  Tikrinama informacija elektroniniame dienyne TAMO bei elektroniniame pašte darbo dienomis ne rečiau kaip 4 kartus.

15.  Parengiama instrukcija tėvams, kaip jie galėtų padėti vaikams.

16.  Konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams, iškilus stresinėms, konfliktinėms situacijoms.

17.  Primenami pagalbos mokiniui specialistų kontaktai.

 

III SKYRIUS

APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBAS

 

18.  Aptarnaujantis personalas vykdo savo funkcijas įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.

19.  Mokyklos informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius renkasi darbo vietą (mokykloje ar namuose) pagal darbo situaciją. Jis siūlo būdus ir priemones administracijos komunikavimui, esant poreikiui, nuotoliniu būdu. Teikia rekomendacijas administracijai, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie turimos kompiuterinės įrangos tobulinimą, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.  Visi darbuotojai karantino metu privalo būti pasiekiami telefonu, elektroniniu paštu ar elektroniniu dienynu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

21.  Visi darbuotojai karantino metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų karantino laikotarpiu.

22.  Karantino laikotarpiu mokykla rakinama, administracijos kontaktai skelbiami ant mokyklos lauko durų.

_______________________

 

 

Komentarai negalimi.