Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 balandžio mėn.
P A T K P Š S
« Kov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kovo 11-osios renginiai

img_0318a img_0351 20200310_112647 img_0499 img_0271 img_0302 img_0385 img_0168 img_0474 img_0217 img_0317 img_0403 img_0201 img_0272 img_0362 img_0225 img_0235 img_0149 img_0420a img_0472 img_0212 img_0374 img_0415 img_0161 img_0387 img_0435 img_0491 img_0171 img_0460 img_0283 img_0454 img_0181a img_0503 20200310_094334 img_0259 img_0290 img_0237 img_0502 img_0400 img_0393 img_0281 img_0257 img_0224 img_0137 img_0143 img_0265 img_0342 img_0176 img_0219 img_0364 img_0185a img_0425 img_0432 img_0265d img_0468 img_0331 img_0265a img_0488 img_0391 img_0512 img_0174a img_0464 img_0196 img_0248 img_0265b img_0265c img_0494 img_0419 img_0312 img_0367 img_0180 img_0223 img_0497 img_0439 img_0407 img_0189 img_0346 img_0349

Kaziukas

img_0001 img_0010 img_0076 img_0044 img_9767 img_9770 img_0023 img_0090 img_9779 received_497957871158932 img_9759 img_0093 20200226_123143 img_0064 img_0073 img_9856 img_9774 img_0052 img_9858 img_0081 img_9849 img_0030 img_9826 received_249887066014254 img_0107 img_0070 img_9815 img_0054 img_0006 img_0009 img_0019 img_0061 img_9828 img_0110 img_0084 img_0013 img_0042 img_0069 img_9726 img_0037 img_2910 img_0092 img_9763 20200227_135522 img_9819 img_2914 img_9724 img_0099 img_9833 img_9811 20200226_121709 img_2916 img_9762 img_9784 img_0017 img_9787 img_9800 20200227_140559 img_0016 img_0026 img_0034 img_2911 img_0087

Sustok, akimirka …

20191218_134437 img_8573 img_8448 img_8625 img_8344 img_8599 img_8325 img_8585 img_8456 img_8594 img_8603 img_8397 img_8326 img_8566 img_8614 img_8365 img_8443 img_8429 img_8385 20191218_140242 img_8561 img_8341 img_8626 img_8376 img_8584 20191218_130213 img_8610 img_8332 img_8431 img_8408 img_8399 img_8383 img_8591 img_8481 img_8476 img_8475 img_8490 img_8414 img_8480 img_8382 img_8441 img_8454 img_8489 img_8486 img_8366 img_8581 img_8355 img_8622 img_8393 img_8589 img_8575 img_8321 img_8353 img_8491 img_8630 img_8477 img_8619 img_8373 img_8488 img_641 img_8430 img_8368 img_8421

Darbo organizavimas karantino metu

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. kovo 17 d.

įsakymu Nr. V-74

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas reglamentuoja visų Mokyklos darbuotojų darbo pobūdį, trukmę, papildomas funkcijas karantino visoje šalies teritorijoje galiojimo laikotarpiu.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBAS

 

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui renkasi darbo vietą (mokykloje ar namuose) pagal darbo situaciją. Jis atsakingas už mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų darbo organizavimą nuotoliniu būdu.
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams dirba darbo vietoje mokykloje. Jis atsakingas už sklandų mokyklos ir Girininkų skyriaus ūkio funkcionavimą. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal aplinkybes.
  3. Vyr. buhalteris dirba įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.
  4. Sekretorius dirba namuose arba darbo vietoje mokykloje pagal situaciją. Jis atsakingas už gaunamos ir siunčiamos informacijos patekimą adresatui. Patikslina darbuotojų kontaktinius duomenis.
  5. Apskaitininkas-kasininkas dirba įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.
  6. Administracija kartą per savaitę (pirmadieniais 9.00 val.) aptaria situaciją, numato priemones veiklai tobulinti.

 

II SKYRIUS

MOKYTOJŲ DARBAS

 

  1. Karantino metu mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.
  2. Kovo 16-27 dienomis vykdomas pasirengimas ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu:

9.1.   renkama informacija apie galimybes mokyti nuotoliniu būdu (programos, platformos ir pan.), dalijamasi su kolegomis, išbandomos virtualios mokymo aplinkos, tobulinamos mokymo nuotoliniu būdu kompetencijos;

9.2.metodinių grupių pirmininkai renka informaciją pamokų organizavimui nuotoliniu būdu ir siunčia dalykų mokytojams;

9.3.identifikuoja savo technologines galimybes, numato jų tobulinimą, kreipiasi pagal poreikį į mokyklos informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierių;

9.4.esant poreikiui, naudojasi mokyklos kompiuteriu, prieš tai parašęs prašymą direktoriui juo naudotis;

9.5.planuojamas mokytojo padėjėjo darbas, derinami su juo veiksmai, informuojami vadovai;

9.6.planuojamas bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui specialistais, informuojami vadovai;

9.7.tikrinama informacija elektroniniame dienyne TAMO bei elektroniniame pašte darbo dienomis ne rečiau kaip 4 kartus.

 

Klasių vadovų darbas

 

10.  Vykdoma tėvų apklausa apie technologines galimybes mokyti mokinius nuotoliniu būdu;

11.  Patikslina tėvų kontaktinius duomenis;

12.  Palaiko nuolatinį ryšį su mokinių tėvais, spręsdami ugdymo klausimus. Paskelbia tėvams konkretų komunikavimo laiką.

 

Pagalbos mokiniui specialistų darbas

 

13.  Renkama informacija pamokų organizavimui nuotoliniu būdu, dalijamasi informacija su kolegomis, išbandomos virtualios mokymo aplinkos, tobulinamos mokymo nuotoliniu būdu kompetencijos, bendradarbiaujama su mokytojais ir tėvais, informuoja vadovus.

14.  Tikrinama informacija elektroniniame dienyne TAMO bei elektroniniame pašte darbo dienomis ne rečiau kaip 4 kartus.

15.  Parengiama instrukcija tėvams, kaip jie galėtų padėti vaikams.

16.  Konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams, iškilus stresinėms, konfliktinėms situacijoms.

17.  Primenami pagalbos mokiniui specialistų kontaktai.

 

III SKYRIUS

APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBAS

 

18.  Aptarnaujantis personalas vykdo savo funkcijas įprastoje darbo vietoje mokykloje. Darbo trukmė gali būti koreguojama pagal konkrečias darbų apimtis.

19.  Mokyklos informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius renkasi darbo vietą (mokykloje ar namuose) pagal darbo situaciją. Jis siūlo būdus ir priemones administracijos komunikavimui, esant poreikiui, nuotoliniu būdu. Teikia rekomendacijas administracijai, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie turimos kompiuterinės įrangos tobulinimą, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.  Visi darbuotojai karantino metu privalo būti pasiekiami telefonu, elektroniniu paštu ar elektroniniu dienynu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

21.  Visi darbuotojai karantino metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų karantino laikotarpiu.

22.  Karantino laikotarpiu mokykla rakinama, administracijos kontaktai skelbiami ant mokyklos lauko durų.

_______________________

 

 

Komentarai negalimi.