Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 gruodžio mėn.
P A T K P Š S
« Lap    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Sustok, akimirka …

20190416_121005 img_5415 img_1269 m001 img_6476 img_8209 img_6925 img_4266 20181025_103440 img_2697 2018-02-09-10-09-29 img_20190601_114214_resized_20190602_070009313 img_2451 img_5356 img_4365 20191112_093741 kaziukas-33 img_7462 img_6911 img_6110 img_6818 p1330493 20190305_082627 img_6083 img_7041 blynai-36 img_6156 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_4869 img_9336 20190315_095725 img_6138 img_7207 img_9034 futbolas-368 img_9307 img_20190509_123016 img_20181116_102757 p1330538 img_7344

Mokyklos veiklos vertinimas

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-85

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios buveinė – Gargždų g. 28, Vėžaičiai, LT-96216, Klaipėdos r., el. p. vezaiciumokykla@gmail.com , tel. (8 46) 45 81 50, tel., faks. (8 46) 45 82 32; tinklalapis www.vpm.vezaiciai.lt. Mokykla turi Girininkų pradinio ugdymo skyrių, Mokyklos g. 6, Girininkų k., Vėžaičių sen., LT-696212 Klaipėdos r. sav.. Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kitos veiklos rūšys – pradinis ugdymas, priešmokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Mokyklos direktorė – Dalia Baliutavičienė, vadybinis stažas 29 metai.

Mokykloje dirba 53 darbuotojai, tai sudaro 57,78 etatų: iš jų 15,89 etato – mokytojai, 41,89 – kiti darbuotojai, administracija. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija: 12 metodininkų, 11 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai, 3 neturi kvalifikacinės kategorijos, dirba psichologas.

Mokykloje ugdomi 237 mokiniai: Vėžaičių pagrindinėje mokykloje 217: priešmokyklinio ugdymo grupėje 22, 1–4 klasėse 104, 5–10 klasėse 91.  Girininkų pradinio ugdymo skyriuje 20 mokinių: mišrioje jungtinėje ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupėje 12, jungtinėje 1–4 klasėje 8 mokiniai.

2018 m. mokyklos veiklos tikslai: siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės, užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas. Uždaviniai: tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją, siekiant pagerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas; vykdyti mokinių individualios pažangos stebėseną; kurti gabių mokinių ugdymo strategiją; kurti mokykloje pozityvią edukacinę aplinką; stiprinti mokinių savivaldą.

Įgyvendinant numatytus tikslus ir uždavinius, mokykloje organizuotas seminaras mokytojams „Pamokos organizavimo tobulinimas. Mokinio, mokytojo, mokyklos veiklos įsivertinimas”. 37 kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 12 metodinių užsiėmimų dalyvavo 67 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Organizuota patirties sklaida. Vadovai dalyvavo 14 kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų. Vykdyta ugdymo proceso priežiūra, aptarta bendradarbiavimo veikla, mokytojams pateiktos individualios rekomendacijos. 42 užsiėmimai mokiniams vykdyti netradicinėse aplinkose: mokiniai patyrė mokymosi džiaugsmą, įgijo prasmingos patirties, sustiprėjo pozityvus požiūris į mokymąsi. 80 proc. mokinių siekia pažangos. Reguliariai analizuojami mokinių akademiniai rezultatai ir pažanga, jie aptariami su mokytojais, mokiniais, tėvais, numatytos pagalbos ir skatinimo priemonės. Per pastaruosius trejus metus mokinių metiniai pažangumo vidurkiai pakilo nuo 7,02 iki 7,2 balo. Skiriamas didelis dėmesys nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo duomenų analizei. Ketvirtokų pasiekimai lenkia visų tipų ir vietovių, tame tarpe ir didmiesčių mokyklų bei vidurinių mokyklų/gimnazijų, ketvirtokų pasiekimus. Aštuntokų pasiekimai lenkia visų tipų ir vietovių, išskyrus didmiesčių mokyklų, skaitymo, gamtos ir socialinių mokslų aštuntokų pasiekimus. Remiantis Nacionalinio egzaminų centro parengta 2018 m. mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ataskaita, mokyklos rezultatų vidurkiai, lyginant su praėjusiais metais, nežymiai kilo: matematikos PUPP vidurkis 4,0 balai (buvo 3,9), lietuvių kalbos – 5,8 (buvo 5,6). Mokiniai lenkia šalies pagrindinių ir profesinių mokyklų matematikos ir lietuvių kalbos rodiklius. Žinant mokinių kontingentą, jų motyvaciją, gebėjimus, patenkinami PUPP balų vidurkiai – mokyklos pasiekimas. Per pastaruosius trejus metus mokinių lietuvių kalbos PUPP rezultatų vidurkiai pakilo nuo 4,29 iki 5,8, o matematikos nuo 2,71 iki 4,0 balų. Stebima tolimesnė baigusiųjų mokyklą dešimtos klasės mokinių karjera: 20% tęsia mokymąsi III gimnazijos klasėje, 80% – profesinėse mokyklose. Nėra nesimokančių, dirbančių ar išvykusių į užsienį mokinių. Dalyvauta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“, 5 mokytojai prisidėjo parengiant aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo ir jiems skirtų užduočių modulius. Vykdyto projekto tikslas – plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą, įgalinant ir motyvuojant. Metodiniame mokytojų pasitarime „Mokytojų darbo įrankiai, teikiant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams“ dalintasi patirtimi, pasirengta taikyti inovatyvius mokymo metodus, siekiant pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams. Vykdytas mokytojų ir tėvų švietimas: mokykloje organizuotas psichologo V. Arvasevičiaus seminaras „Žmogaus savastis, unikalumo atpažinimas, penki harmoningo auklėjimo principai“, tėvų susirinkimuose klasių vadovų kalbėta aktualiomis temomis, tėvams aktuali informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, feisbuke, elektroniniame dienyne.

Dalyvauta 70 proc. rajono olimpiadų, konkursų, varžybų, 19 respublikinių konkursų, 5 tarptautiniuose konkursuose. Kanklių ansamblis „Šermukšnėlė“ – Lietuvių dainų šventės „Vardan tos…”, Vakarų krašto dainų šventės „Dainoje – tautos dvasia! Vydūnas“, ,Liaudies orkestrų ir ansamblių festivalio „Trimitatis“ dalyvis. Konkurse „Sportiškiausia 2018 m. Klaipėdos rajono mokykla“ kaimo vietovių pagrindinių mokyklų grupėje užimta 3 vieta. Tobulinamas socialinio emocinio ugdymo programų „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimas: 2018 m. I pusmetį buvo vedama 1 pamoka per mėnesį, nuo rugsėjo 1 d. – 1 pamoka per savaitę. Organizuotas metodinis užsiėmimas dėl klasės socialinio paso kūrimo. Vyko klasių socialinių pasų kūrimo procesas, klasių vadovai labiau pažino savo mokinius, pagerėjo mikroklimatas. Skatinama mokinių savivalda, palaikomos iniciatyvos, stiprinama atsakomybė ir lyderystė. Mokiniams pristatytas miestelio socialinis pasas ir galimybės vykdyti savanorystės veiklas. Mokiniai tvarkė miestelio žaliąsias erdves, valstybės atkūrimo šimtmečio proga aplankė ir pasveikino miestelyje įsikūrusias įmones, organizacijas, keletą – Gargžduose, bendravo su pavieniais gyventojais. Išaugo mokinių socialumas, stiprėjo bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skyriais, Vėžaičių seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos Vėžaičių filialu, Vėžaičių kultūros centru, Vėžaičių lopšeliu-darželiu. Sudaryta darbo grupė iš mokinių, tėvų ir mokyklos darbuotojų mokyklos erdvėms kurti (Direktoriaus 2018-03-20 įsakymas Nr. V-55). Kuriamos patrauklios atviros erdvės fojė, koridoriuose: šaškės ir kiti stalo žaidimai, estetiškai eksponuojami mokinių darbai, aktuali informacija. Nupirkta paveikslų pakabinimo sistema, 2 informaciniai stendai-vitrinos, kamštinių lentų mokinių darbams bei informacijai, 3 projektoriai multimedija: aktų salėje, 1a klasėje, technologijų kabinete, roletai bibliotekoje, aktų salėje, įrengta mini treniruoklių salė, tvarkomas muziejus, 2 lauko klasės, daržas. Dalyvauta Mokyklų edukacinių erdvių konkurse.

Mokiniai į mokyklą vežami 2 mokykliniais, maršrutiniais ir specialiojo reiso autobusais. Pirmąjį 2018 metų pusmetį vežiojami 55 mokiniai, iš jų 32 į mokyklą atvežami specialiuoju transportu, 22 – mokykliniu, 1 – maršrutiniu autobusu. 54 mokiniai parvežami namo mokykliniais autobusais, 1 grįžta maršrutiniu autobusu. Nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. vežiojami 65 mokiniai, iš jų 30 atvežami mokykliniu, 3 – maršrutiniais autobusais, 32 – specialiuoju transportu. Parvežami namo mokykliniu autobusu 62 mokiniai, 3 grįžta maršrutiniais autobusais. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. 8 mokiniai atvežami ir parvežami mokykliniu autobusu į Rudaičius.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. nemokamai buvo maitinama 21 (gegužės mėn. – 25), nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 12 (gruodžio mėn. – 26) mokiniai.

2018 metų pirmąjį pusmetį mokykloje mokėsi 45 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. mokosi 52 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Iš jų 35 – kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintys mokiniai.

2018 metais mokykloje buvo atlikti 4 patikrinimai. Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo 2018-03-08 akte Nr.37VMĮP-44 nustatytas valgyklos patalpų ir vėdinimo sistemos priežiūros pažeidimas.  Šiuo metu rekonstruota mokyklos valgyklos ventiliacijos sistema, patalpų oro vėdinimo sistema atitinka STR 2.09.02:1998 m. higienos reikalavimus, subalansuotas valgyklos patalpų mikroklimatas, saugi aplinka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo 2018-03-27 akte Nr. 3.21-15.3.3) PA-1346 užfiksuota, jog ugdymo veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 18, 45 punktų reikalavimus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo 2018-03-28 akte Nr. 3.21-15.3.3)PA-1360 konstatuota, kad  pažeidimų nenustatyta. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus pateiktoje Dokumentų valdymo organizavimo ir dokumentų saugojimo bendrųjų reikalavimų vykdymas Gargždų „Kranto“ ir Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinėse mokyklose tikrinimo pažymoje 2018-02-22 Nr. 9-1 siūloma papildyti sekretoriaus pareigybės aprašymą; tobulinti posėdžių protokolų rengimą ir įforminimą.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikta daugiau, su numatytais tikslais ir uždaviniais nesusijusių veiklų: dokumentų valdymas susietas su mokyklos dokumentacijos planu; įdiegta E Pristatymo sistema; mokyklos koridoriuose suremontuoti apšvietimo ir jėgos elektros skydai ir pakeisti juose esantys komutavimo aparatai; suremontuotas mokytojų kambarys, Klaipėdos r. Girininkų pradinio ugdymo skyriuje įvesta interneto prieiga, įsteigta 10,5 val. trukmės per dieną mišraus amžiaus jungtinė ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, apsirūpinta reikalingais baldais.

Vykdytas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Analizuotas 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos „Mokymosi patirtys“ rodikliai „Mokymasis“ ir „Ugdymas mokyklos gyvenimu“. Nustatyta, kad mokiniai pamokų metu įtraukiami į aktyvią veiklą, dažnai taikomos kooperatyvios mokymosi formos, pozityviai vertinama „Pagalbos mokyklėlė“ 1-4 klasėse. Tobulintinas mokyklos veiklos aspektas – ugdymas mokyklos gyvenimu.

Mokyklos veiklos problemos: nesaugūs plytelėmis grįsti takai; Lietuvos higienos

normos neatitinkančios sporto salės grindys, stadiono bėgimo takai; keliose darbovietėse dirbantys

mokytojai; Klaipėdos r. Girininkų pradinio ugdymo skyriaus pastatui reikalingas remontas.

_________________________

 

Komentarai negalimi.